Фондация "Слънце за децата ни"

Нашата мисия

"Да изведем всяко изоставено дете от институция и да му дадем възможност да намери своето семейство, да живее в семейна среда, да се развива, обучава и израства, подпомагано от своите родители-осиновители"

Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на самотни деца без родители и деца в неравностойно положение.

Подпомагане  и подобряване начина на живот и преодоляване на социалната изолация на тези деца и тяхната интеграция в обществото.

 

Намиране на най-подходящото постоянно семейство за тях и тяхното формиране като пълноценни личности.

 

Разработване, внедряване и разпространяване на съвременни концепции за съчетаване на интересите на децата и на кандидат-осиновителите.