Фондация "Слънце за децата ни"

Обща визия

Дейност на Фондация "Слънце за децата ни"

 

Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ”  - Заедно за едно щастливо детство

Децата сираци.

Умеем ли да се грижим за тях?

Проблемът, решението, реалността, фантазията и дилемата!

Прочети още:

Нашата мисия

"Да изведем всяко изоставено дете от институция и да му дадем възможност да намери своето семейство, да живее в семейна среда, да се развива, обучава и израства, подпомагано от своите родители-осиновители"

Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на самотни деца без родители и деца в неравностойно положение.

Прочети още:

За нас

За фондация Слънце за децата ни

 ФОНДАЦИЯ “СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ”

Регистрация - на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; регистрирана по Фирмено дело № 3537/2003 г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение.

Прочети още:

За България

ЗА БЪЛГАРИЯ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria

 

http://www.bulgariatravel.org/eng/index.php

 

http://www.bulgariaphotos.net/

 

http://imagesfrombulgaria.com

 

http://www.visitbulgaria.net/en/articles/history.html

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

Правителство на РепубликаБългария

http://www.government.bg/

 

Министерство на правосъдието

www.justice.government.bg

 

Хагска конвенция

www.hcch.net

 

Държавна агенция за закрила на детето

www.sacp.government.bg

 

Посолство на Франция

www.ambafrance-bg.org

 

Посолство на Швеция

www.swedenabroad.com

 

Посолство на Италия

www.ambsofia.esteri.it

 

Посолство на САЩ

bulgaria.usembassy.gov

 

Посолство на Гърция

info.greekembassy-sofia.org

 

Посолство на Кипър

http://www.mfa.bg/index.php?page=15&staticpage=findanembassy&posolstvo=78

 

Посолство на Германия

www.sofia.diplo.de

Вие сте тук:Начало Фондация Слънце за децата ни